Magexpect na Mamahalin

Sino ba kasing nagsabi sayo na mahalin mo siya ng sobra at magexpect ka na mamahalin ka rin niya? Kasalanan mo rin yan!
English Translation:
Who on earth has told you to love him that much and expect him to love you back in return? That is totally your fault.

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • Digg
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS