Kahulugan ng Buhay

Ang buhay ay hindi tungkol sa mga bagay na pag aarian natin kundi sa mga relasyon at pagmamahal na maibahagi sa isa't isa. Life is not what about the things we can acquire but the relationships and love we share with each other.

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • Digg
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS