The Starfish Story

One day a man was walking along the beach when he noticed the recent stormed had washed up tens of thousands of starfish as far as the eye could see. He then noticed a boy picking a starfish up and throwing it back into the ocean. He approached the boy and asked, What are you doing? You cannot do anything, you are just a small boy and there are so many starfish. It’s foolish to try as the problem is too big for you to make any difference. Smiling, the boy simply turned and picked up another starfish and threw it back into the ocean. He then looked to the man and said, I made a difference to that one.
Tagalog Translation
Ang Kwento ng Isdambituin

Isang araw may taong naglalakad sa tabing dagat
at dahil sa bunga ng bagyo sa nakaraang araw napansin
niya na milyong milyong isdambituin ang nailipat
sa baybay at may isang bata na pinupulot ang
isang isdambituin at tinapon pabalik sa dagat.

Nilapitan niya ito at nagtanong, “Anong ginagawa mo?
Sa palagay mo meron kang magagawa? Maliit na bata ka lng
at kahit may libo libong tao pa dito ay hindi nila
mapupulot lahat na ito. Malaking problema
ito at wala kang kakaibang magagawa.

Ngumiti ang bata at pinulot ang isa pang isdambituin
at tinapon sa dagat at sinagot ang nakakatandang tao
“Meron akong nagawa na kakaiba sa isdambituin na iyon.”

Share and Enjoy

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • Digg
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS