Tagalog to English Phrases

1.Are you angry?
“Galit ka ba?”

2.Can you be me girlfriend?
“Pwede ba kitang maging kasintahan? ”

3. Can you give me your phone number?
“Maaari mo bang ibigay ang phone number mo sa akin?”

4.Can you help me please?
“Maari mo ba akong tulungan ”

5.Do you have a crush on me?
“May gusto ka ba sa akin?”

6.Do you love me?
“Mahal mo ba ako?”

7.Do you love someone else?
“May mahal ka bang iba?”

8.Do you miss me?
“Na-mimiss mo ba ako?”

9.Do you love someone else?
“May mahal ka bang iba?”

10.Each day I miss you more.
“Bawat araw lagi kitang hinahanap-hanap”

11.Do you study any language?
“Nag-aaral ka ba ng ibang lenguahe?”

12.Do you want to go out tonight?
“Gusto mo bang lumabas ngayong gabi?”

13.Do you work?
“Nagtatrabaho ka ba? ”

14.How are you?
“Kumusta ka? ”

15.I adore you.
“Sinasamba kita ”

16.I adore you my love.
“Sinasamba kita mahal ko”

17.I adore you passionately
“Sinasamba kita ng lubusan”

18.I always think of you.
“Lagi kitang iniisip”

19.I love you with all my heart.
“Mahal kita ng buong puso ko”

20.Would I marry you if I don’t love you?
“Pakakasalan ba kita kung hindi kita mahal?”

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • Digg
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS